Powrót do wyszukiwania

Regulamin

Postanowienia ogólne

Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Motoja.pl (zwanej dalej Serwisem WWW) mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Treść zawarta w niniejszym Serwisie WWW została zamieszczona w dobrej wierze, jest na bieżąco aktualizowana oraz sporządzana w sposób staranny. Wszystkie zapewniane informacje techniczne prezentowanych pojazdów pochodzą od producentów i właściciel niniejszego Serwisu WWW nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody, które mogą wyniknąć z niezgodnością powyższych danych z rzeczywistym stanem faktycznym. Informacje, dane i zdjęcia dostępne w niniejszym Serwisie WWW są przeznaczone wyłącznie do celów informacyjnych i nie stanowią podstaw do relacji prawnie wiążących lub ustanowienia takich relacji, w tym nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

Treści na stronie internetowej Motoja.pl

Treści przedstawione na stronie mają na celu przybliżenie użytkownikom ofert dostępnych na rynku motoryzacyjnym. Nie mają one wpływać na podjęcie decyzji przez użytkowników. Właściciel niniejszego Serwisu WWW jest podmiotem niezależnym, niezwiązanym z żadnym z producentów, a zespół redakcyjny dokłada wszelkiej staranności, aby treści prezentowane w niniejszym Serwisie WWW były jak najbardziej rzetelne i obiektywne.

Odnośniki do zewnętrznych serwisów internetowych

W niniejszym Serwisie WWW znajdują się odnośniki do innych stron internetowych. Wchodząc na którąkolwiek z tego rodzaju stron, należy mieć świadomość, że mają one swoją własną politykę dotyczącą prywatności, a właściciel niniejszego Serwisu WWW nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności. Właściciel niniejszego Serwisu WWW nie odpowiada za nieaktualność tych treści do których odnośniki znajdują się w niniejszym Serwisie WWW. Właściciel niniejszego Serwisu WWW nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone przez osoby trzecie do czasu powiadomienia go o konkretnym naruszeniu prawa. Gdy zostaniemy powiadomieni o tego typu działaniach, niezgodnych z prawem, treści powodujące naruszenie przepisów zostaną natychmiast usunięte.

Szacunkowa Cena Rynkowa

Ceny nowych produktów przedstawionych w niniejszym Serwisie WWW są na bieżąco aktualizowane zgodnie z cennikami producentów. Ceny produktów używanych przedstawionych w niniejszym Serwisie WWW są średnimi cenami pozyskanymi z ofert sprzedaży obecnych na rynku. Właściciel niniejszego Serwisu WWW oświadcza, że przy opracowywaniu prezentowanych na portalu cen dołożył szczególnej staranność i pozyskał je z możliwie wielu źródeł jednak podane ceny mogą się różnić od faktycznych cen transakcyjnych. Właściciel niniejszego Serwisu WWW świadcząc usługi, nie staje się w jakimkolwiek zakresie stroną transakcji dokonywanych przez Kontrahenta z użytkownikami. Wyłączną odpowiedzialność za wykonanie umowy zawartej pomiędzy Kontrahentem a użytkownikiem ponoszą strony tej umowy.

Wyliczenie budżetu stronie internetowej Motoja.pl

Niniejszy Serwis WWW umożliwia oznaczenie przybliżonego budżetu w gotówce przeznaczonego na zakup samochodu (Budżet Użytkownika), a także dopasowania do takiego Budżetu Użytkownika odpowiednich samochodów dostępnych na rynku, na podstawie ich Szacunkowej Ceny Rynkowej. Obliczenie Budżetu Użytkownika dokonywane jest poprzez wpisanie wysokości kwoty, którą może jednorazowo w gotówce przeznaczyć na zakup samochoduZaprezentowane zostaną samochody mieszczące się w przedziale 70-100% wyliczonego Budżetu Użytkownika.

Wyliczenie budżetu na podstawie rat na stronie internetowej Motoja.pl

Niniejszy Serwis WWW umożliwia wyliczenie przybliżonego budżetu przeznaczonego na zakup samochodu (Budżet Użytkownika), a także dopasowania do takiego Budżetu Użytkownika odpowiednich samochodów dostępnych na rynku, na podstawie ich Szacunkowej Ceny Rynkowej. Obliczenie Budżetu Użytkownika dokonywane jest poprzez wpisanie wysokości kwoty, którą można miesięcznie przeznaczyć na spłatę, okres spłaty, a także wysokość wkładu własnego pożyczki. Jest to wyliczenie umowne, nie uwzględniające oprocentowania rat udzielonej pożyczki. Nie jest ono oparte na ustawie z dnia 12 maja 2011r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2011 r. Nr 126, poz. 715), a oferty banków mogą różnić się w zależności od promocji i indywidualnych zdolności kredytowych pożyczkobiorcy. Obliczenie opisanego wyżej budżetu nie uwzględnia oprocentowania rat udzielonej pożyczki, aby możliwa była prezentacja samochodów dostępnych na rynku w określonej Szacunkowej Cenie Rynkowej, nie powiększonej o oprocentowanie rat udzielonej pożyczki. Zaprezentowane zostaną samochody mieszczące się w przedziale 70-100% wyliczonego Budżetu Użytkownika.

Polityka prywatności

Przetwarzanie danych przez właściciela niniejszego Serwisu WWW odbywa się zawsze po uzyskaniu zgodnej z prawem podstawy i tylko w zakresie niezbędnym do realizacji celu ich przetwarzania. Świadczenie usług przez właściciela niniejszego Serwisu WWW obejmuje wykonanie niezbędnych czynności związanych z zapewnieniem użytkownikom odpowiedniej jakości usług, ułatwianie i przetwarzanie wyszukiwania, przesyłania informacji dotyczących Serwisu WWW, nowych produktów i usług na niej dostępnych, możliwość zachowania oraz przesłania przez użytkowników wybranych przez siebie list produktów na pocztę elektroniczną, a także możliwość polecenia strony innym. Dane osobowe użytkowników są wykorzystywane tylko powyższych celach i nie mogą być przekazane, sprzedane, bądź udostępnione podmiotom trzecim. Dane są traktowane poufnie, a klient lub interesant ma w każdej chwili możliwość złożenia wniosku o ich usunięcie.

Właściciel strony internetowej Motoja.pl

Freshweb Group Jakub Turski
al. 3 Maja 9
30-062 Kraków

E-mail: info@motoja.pl